Ouderraad

De Driekleur Dalton heeft een enthousiaste Ouderraad. De Ouderraad ondersteunt het team bij diverse activiteiten en evenementen en/of helpt bij de organisatie hiervan. Het betreft hier onder andere het Sinterklaasfeest, de kerstviering, de Koningsspelen en het jaarlijkse zomerfeest. De extra activiteiten die de ouderraad samen met het team organiseert behoort niet tot het normale lesprogramma en worden dan ook niet door de overheid bekostigd.

 

Het geld dat nodig is voor deze activiteiten komt uit de ouderbijdrage. Deze is vrijwillig, maar u zult begrijpen dat de ouderraad zonder deze inkomsten weinig kan organiseren voor de kinderen. U krijgt jaarlijks een verzoek van onze ouderraad om de ouderbijdrage aan hen over te maken.

De ouderraad is samengesteld uit ouders vanuit verschillende groepen. Ieder schooljaar wijzigt de samenstelling van de Ouderraad onder andere als gevolg van leerlingen (groep 8) die de school verlaten.

 

De ouderraad bestaat momenteel uit:

Sonja Nederpel, voorzitter (moeder van Scarlett en Francis)

Claudia Hoogenraad, penningmeester (moeder van Lindsay)

Marije Ruinard (moeder van Joas, Imre)
Sandra vd Berg (moeder van Dio en Liv)

Claudia Koenekoop (moeder van Jens, Lotte en Saar)

Hubert Plaisier (vader van Sem)