Schoolbestuur

De Driekleur verzorgt samen met negen andere scholen het openbare onderwijs in negen dorpskernen van de gemeenten Westland en Midden-Delfland en valt onder West Openbaar Onderwijs.                  

 

Ons ideaal is dat elk kind na het verlaten van één van onze basisscholen zegt:

 

“Ik heb een leuke schooltijd gehad.

Ik heb veel geleerd van en met anderen.

En, ik heb vertrouwen dat ik in de toekomst kan worden wie ik wil.”

 

West Openbaar Onderwijs ontwikkelt zich naar een organisatie waar, vanuit eigen kracht, gewerkt wordt aan kwalitatief sterk onderwijs. Ons motto is samen op eigen wijze.

 

Post- en bezoekadres                      
Het Hooghe Landhuys, 2e verdieping

 

Zuidweg 89

2671 MP Naaldwijk
T: 0174 - 628 572                        
E: info@westopenbaaronderwijs.nl

 

Voorzitter College van Bestuur:

Turan Yazir