Extra verlof


Voor het verlenen van extra verlof heeft de overheid duidelijke regels opgesteld. De schoolleiding kan in verband met bepaalde omstandigheden, zoals een huwelijk van naaste familie, een begrafenis of een jubileum, extra verlof geven. Het verlof moet wel van tevoren schriftelijk worden aangevraagd.

Bezoeken aan artsen, tandartsen, orthodontisten, etc. onder schooltijd dienen zoveel mogelijk beperkt te blijven.

 

Géén redenen voor verlof zijn:

  • familiebezoek in het buitenland;

  • vakantie in goedkope periode;

  • ontbreken van andere boekingsmogelijkheden;

  • uitnodigingen van familie of vrienden;

  • eerder vertrek of latere terugkeer in verband met verkeersdrukte;