Gescheiden ouders

In de regel ontvangt van ieder kind, dat bij ons op school zit, de verzorgende ouder/verzorger de informatie, zoals uitnodigingen, de schoolgids en de Nieuwsbrieven digitaal. Gescheiden ouders kunnen aangeven deze informatie apart te willen ontvangen.

 

De vorderingen van een kind bespreken wij in eerste instantie met de verzorgende ouder/verzorger. Wij willen de communicatie met beide ouders/verzorgers zo goed mogelijk onderhouden. Wij verzoeken gescheiden ouders/verzorgers samen te overleggen over de oudercontacten.