Schoolleiding

De schoolleiding wordt gevormd door: 
Ingrid Zuidgeest - Directrice Dalton en Montessori

Nelleke van Malsen - Intern Begeleider

Manon Tromp - Daltoncoördinator