Daltonraad

De Daltonraad is een groep enthousiaste leerlingen die binnen de school voor 

alle leerlingen spreekt. 

 

De daltonraad denkt en praat mee over verschillende onderwerpen, zoals schoolfeesten, invulling van projecten, duurzaamheid ect. Zij mogen ook ongevraagd met adviezen richting het schoolteam komen. Leerlingen kunnen opmerkingen of leuke ideeën hebben, doorgeven aan de Daltonraad. De daltonleden kunnen deze tijdens de vergaderingen bespreekbaar maken.

 

De leerlingen in de Daltonraad leren om naar elkaar te luisteren, mee te denken en ze doen zo ervaringen op met vergaderen, samenwerken, leidinggeven en luisteren naar elkaar. Leerlingen voelen zich gehoord en betrokken, zetten zich in voor school en hun medeleerlingen en leren hun eigen mening te geven en die van anderen over te brengen.

 

De daltonleden komen uit de groepen 5 t/m 8. Elk schooljaar zijn er verkiezingen, zodat iedereen kans heeft om te kunnen deelnemen aan de daltonraad.