Ouders

De school vindt een goed contact tussen school en ouders op basis van vertrouwen en wederzijds respect zeer belangrijk. Ons beleid is er vooral op gericht, dat we samen met de ouders verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van uw kind. 

Door ouderavonden, informatieavonden, de maandelijkse Daltoninloopmomenten, Nieuwsbrieven, rapporten en 10-minutengesprekken proberen we ouders zo goed mogelijk te informeren. Ook het verstrekken van informatie via deze website is daar onderdeel van.

Mist u toch iets of heeft u tips? Wij horen het graag!