Klachtenprocedure

Klachtenregeling

Ondanks onze inzet kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent met de gang van zaken rondom uw kind of de school. In eerste instantie kunt u dit het beste met de leerkracht van uw kind bespreken. Een enkele keer lukt het niet om samen met de leerkracht tot een oplossing te komen. In dat geval kunt u terecht bij de intern begeleider of eventueel bij directrice.

 

Indien een klacht naar uw mening niet naar tevredenheid wordt opgelost, dan beschikken wij over een uitgebreidere klachtenregeling. In onze schoolgids vindt u deze regeling waarin o.a. verwezen wordt naar: de schoolcontactpersonen, de vertrouwenspersoon, de vertrouwensinspecteur en eventueel de Landelijke KlachtenCommissie.