25 februari t/m 1 maart 2019
Voorjaarsvankantie
8 maart 2019
Studiedag; kinderen vrij
19 t/m 22 april 2019
Goede Vrijdag/ 2e Paasdag
22 april t/m 3 mei 2019
Meivakantie
22 april t/m 3 mei 2019
Meivakantie
10 mei 2019
Schoolfotograaf
13 t/m 15 mei 2019
Schoolkamp groep 8
10 juni 2019
2e pinksterdag