Daltononderwijs

Wij willen graag dat kinderen met plezier naar school gaan. Dit is voor ons een belangrijke basis voor het leren. Wanneer je als kind de school als veilig en prettig ervaart, dan profiteer je het meest van het geboden onderwijs. Wij werken vanuit een daltonvisie aan onderwijs dat voor de kinderen nuttig en interessant is.
   

Sinds mei 2010 is De Driekleur een officiële Daltonschool!

In 2020 is, na een goed visitatierapport van de landelijke Daltonvereniging, de  licentie voor de periode 2020-2024 verlengd. In het schooljaar 2023-2024 zal onze school weer een bezoek van de commissie mogen ontvangen.

 

Meer lezen over onze kernwaarden:

Verantwoordelijkheid - Zelfstandigheid - Samenwerken - Effectiviteit - Reflectie