Ouderbijdrage

Op OBS De Driekleur hebben wij een vrijwillige ouderbijdrage van 25 euro per leerling per schooljaar. Wij vinden dat iedereen moet kunnen kiezen tussen onze 3 locaties, namelijk: Dalton, Montessori of de Avonturier. 

 

Voor het bewerkstelligen van het continurooster en de daarbij betrokken werknemers, vragen wij ook een jaarlijkse vergoeding per leerling per schooljaar. U kunt verder informatie terugvinden in de schoolgids.