Rekenen

Het rekenonderwijs wordt gegeven aan de hand van de Montessori-rekenmaterialen. De kinderen worden hierbij uitgedaagd door het materiaal en de leerkracht neemt hen mee in lesjes die worden gegeven.  

 

Tijdens observaties wordt er in de gaten gehouden in welk ontwikkelingsstadium uw kind zit.  

 

Voor het rekenen gebruiken wij in de onderbouw bijvoorbeelde de rekenstokken, het telbakje en verwerken wij het rekenen binnen de seizoenen. Zo kun je natuurlijk in de herfst goed het tellen oefenen met kastanjes.