Zintuiglijk materiaal

Zintuigelijk materiaal legt door de helderheid van geabstraheerde begrippen een stevige basis voor wiskunde, geometrie, biologie, aardrijkskunde, kunst en muziek.
Door hun grote bereik nodigen zij de kinderen uit om alle mogelijkheden ervan ook werkelijk te onderzoeken. De reden voor het succes en de populariteit is ongetwijfeld dat ze kinderen in staat stellen die activiteiten te ontplooien die alle kinderen spontaan zullen uitvoeren. Want met of zonder speciaal materiaal gaan kinderen, indien ze daartoe in staat gesteld worden, dingen sorteren op grootte, vorm en kleur, op gevoel, klank, temperatuur en gewicht. Ze rangschikken van donker naar licht, van groot naar klein. 

 

Enkele voorbeelden van zintuiglijk materiaal; de bruine trap, de roze toren, de cilinderblokken en de rode stokken. 

 

Benieuwd naar concrete voorbeelden? Kijk op onze socials voor filmpjes die passen bij het zintuiglijk materiaal.