Groep 8

Groep 8 is natuurlijk het gaafste jaar op De Driekleur. We sluiten de basisschoolperiode af en we zijn de oudsten van de school. In groep 8 krijg je je schooladvies voor de Middelbare School.  

Maar we gaan ook op kamp en we spelen een spectaculaire musical! Geweldig toch?? 

Lees hier wat we allemaal gaan doen: 

Rekenen 
In groep 8 wordt het rekenen met breuken, procenten, verhoudingen en kommagetallen verder uitgediept. Daarnaast rekenen de kinderen met omtrek, oppervlakte en kubieke maten. Het optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen wordt zowel in kale sommen als in een contextsom geoefend. 

Taal 
In groep 8 speelt de werkwoordspelling nog steeds een grote rol. Ook wordt er ook aandacht besteed aan onthoudwoorden en leenwoorden die uit het buitenland komen. 

Wereldoriëntatie 
In groep 8 wordt met Blink en topografie, de wereld en de verschillende werelddelen behandeld.  Met geschiedenis worden de Gouden Eeuw, de industriële revolutie en de Wereldoorlogen herhaald en verder uitgediept. 

Ook dit jaar werkene we met ‘Groove me’,voor Engels. Het leren van de Engelse taal aan de hand van een modern liedje uit de top 40. Hoe leuk is dat?! 

Schoolkeuze 
In groep 8 gaan de kinderen de keuze maken voor een middelbare school. Door verschillende lessen worden de kinderen begeleid om de juiste keuze te maken. In januari krijgen ze hun definitieve advies waarna zij zich kunnen gaan inschrijven bij een school. In oktober doet groep 8 de IEP-toets. In april hebben de leerlingen nog de Centrale Eindtoets (NIO), deze wordt in principe alleen gebruikt om het definitieve advies te bevestigen.  

Kamp 
Aan het einde van groep 8 gaan de kinderen allemaal 3 dagen op kamp. Waar naartoe gaan we nog niet verklappen maar dat het spectaculair wordt is zeker!  

Musical 

Elk jaar kiezen we een spetterende musical. Dat doen we ook dit jaar! Welke???Dat horen jullie in april.