Groep 6

In groep 6 leren we heel veel nieuwe dingen. Zo gaan we aan de slag met woordenschat en leren we woorden als traditioneel, grasgroen, allesbehalve, ongeacht enz.  Het zijn teveel woorden om op te noemen! 

Met spelling gaan we o.a. aan de slag met ng en nk woorden. Later komen daar ij en ei woorden bij, woorden met ch en cht en nog veel meer. 

 

De methode voor spelling en taal heet Taal actief in Snappet. De kinderen werken zowel in een werkboek als op hun chromebook en oefenen veel met spellingcategorieën, werkwoorden en woordsoorten.

 

Met rekenen komen er veel nieuwe dingen bij. Rekenen met geld, met gewichten, met grafieken en optelsommen onder elkaar. De methode die we hiervoor gebruiken is Wereld in getallen in Snappet. Dat is een hele digitale methode waarbij elk kind, na de instructie, verder kan werken op zijn/haar eigen niveau op zijn/haar eigen chromebook. 

 

Uiteraard besteden we aandacht aan de creatieve vakken, muziekonderwijs en uitstapjes die erg leerzaam zijn zoals het onderzoeken van bodemdiertjes.

 

Met de methode Blink hebben we geïntegreerd zaakvakken onderwijs. Geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek komen hierbij aan de orde in thema's. Dit doen we twee keer per week. De kinderen gaan vaak onderzoekend aan de slag met een onderwerp en leren op die manier hoe de wereld in elkaar zit. 

We integreren bij Blink ook vaak de creatieve vakken. 

 

Blink Engels hebben de kinderen één keer per week. Ze leren Engels spreken en schrijven op een speelse manier met liedjes. Dit gaan we ook (voorzichtig) al toetsen. 

 

Ook hebben we gym en op donderdagochtend hebben de kinderen zwemles. Zo hebben de kinderen verschillende vormen van bewegingsonderwijs. Een prettige bijkomstigheid is dat de kinderen aan hun zwemvaardigheden kunnen werken. De kinderen die nog niet in het bezit zijn van een zwemdiploma krijgen de kans deze alsnog te behalen.