Klachtenprocedure

Klachtenregeling

Ondanks onze inzet kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent met de gang van zaken rondom uw kind of de school. In eerste instantie kunt u dit het beste met de leerkracht van uw kind bespreken. Een enkele keer lukt het niet om samen met de leerkracht tot een oplossing te komen. In dat geval kunt u terecht bij de directeur.

 

 

Indien een klacht naar uw mening niet naar tevredenheid wordt opgelost, dan beschikken wij over een uitgebreidere klachtenregeling. In de schoolgids vindt u deze regeling waarin o.a. verwezen wordt naar: de schoolcontactpersonen, de vertrouwenspersoon, de vertrouwensinspecteur en eventueel de Landelijke KlachtenCommissie.