Onderwijs

(Basis)ontwikkeling, onderzoeken, ondernemen
Samen verantwoordelijk voor ontwikkeling
Op de Driekleur voelen wij ons met elkaar verantwoordelijk voor de brede ontwikkeling van ieder kind. Ieder kind is uniek.  Wij werken met elkaar aan een opstap naar een mooie toekomst binnen de maatschappij die vraagt om ondernemende en onderzoekende volwassenen.

 

Samen onderzoeken
Op de Driekleur dagen wij de kinderen uit om de wereld actief te onderzoeken. Dat doen we door te leren van en met elkaar. We zetten hierbij moderne media, leermiddelen en werkwijzen in.

 

Samen ondernemen
Op de Driekleur stimuleren wij bij de kinderen een ondernemende houding waarbij ze initiatief tonen, ideeën aandragen en leren hoe ze kunnen (samen) werken aan projecten die aansluiten bij de eigen belevingswereld.

 

In de groepen 1-2 wordt gewerkt vanuit de gedachte van basisontwikkeling. Bij basisontwikkeling worden de leerdoelen vertaald naar de belevingswereld van het kind. De activiteiten en thema's moeten voor de kinderen betekenisvol zijn, oftewel direct aansluiten bij het echte leven. Spel neemt bij basisontwikkeling een belangrijke plaats in. De leerkracht zorgt ervoor dat de kindereen door middel van de activiteiten verder komen in hun ontwikkeling. Door op deze manier de echte wereld na te bootsen zijn jonge kinderen al spelend aan het leren. Binnen de thema's is er ruim aandacht voor voorbereidende reken-, taal-, lees- en schrijfactiviteiten.

 

Thema's vanuit de methode Blink staan ook in de groepen 3 t/m 8 centraal. We koppelen deze aan een kunst/cultuur discipline. Zo kunnen de lessen in het teken staan van bijvoorbeeld "familie" waarbij een toneelstuk wordt voorbereid en veel lessen vanuit dit thema worden benaderd. Hierdoor is het leren betekenisvol en direct toepasbaar.

 

Dit zegt Renske Meijer, cultuur coach PO van Cultuurweb hierover: "Mooi om te zien hoe het team zich gezamenlijk sterk maakt om het kunstonderwijs goed vorm te geven. Alle leerkrachten denken actief  mee en staan open om alle disciplines te proberen. Inmiddels is de Driekleur Avonturier zo ver dat bijna alle thema’s van de wereldorientatiemethode Blink succesvol gekoppeld zijn aan kunstlessen, waardoor kunst en cultuur een vast en betekenisvol onderdeel onderdeel van het vaste curriculum is geworden!"

 

 

 

 

Vanaf groep 3 tot en met 8 neemt de klassikale instructie 's ochtends een belangrijke plaats in, gevolgd door het zelfstandig- en samenwerken aan opdrachten o.a. door te werken op Chomebooks met Snappet. De leerkracht ondersteunt en begeleidt de kinderen. Duidelijke afspraken maken deze manier van werken mogelijk. De kinderen weten, door te werken met een verkeerslicht, time-timer, instructietafel én een heldere planning waar zij aan toe zijn en wat er van hen wordt verwacht. "s middags is er aandacht voor de zaakvakken vanuit het thema.