Onderwijs

In de groepen 1-2 wordt gewerkt vanuit de gedachte van basisontwikkeling. Bij basisontwikkeling worden de leerdoelen vertaald naar de belevingswereld van het kind.

De activiteiten en thema's moeten voor de kinderen betekenisvol zijn, oftewel direct aansluiten bij het echte leven. Spel neemt bij basisontwikkeling een belangrijke plaats in. De leerkracht zorgt ervoor dat de kindereen door middel van de activiteiten verder komen in hun ontwikkeling. Door op deze manier de echte wereld na te bootsen zijn jonge kinderen al spelend aan het leren. Binnen de thema's is er ruim aandacht voor voorbereidende reken-, taal-, lees- en schrijfactiviteiten.

 

Vanaf groep 3 tot en met 8 neemt de klassikale instructie een belangrijke plaats in, gevolgd door het zelfstandig werken aan opdrachten. De leerkracht ondersteunt en begeleidt de kinderen. Duidelijke afspraken maken deze manier van werken mogelijk. De kinderen weten, door te werken met een verkeerslicht, time-timer, instructietafel én een heldere planning waar zij aan toe zijn en wat er van hen wordt verwacht.