Groep 5

Groep 5 is een hele gezellige groep. Op maandag/dinsdag is juf Sandra aanwezig en op woensdag/donderdag en vrijdag juf Yvonne.

De eerste periode hebben we kennis met elkaar gemaakt en leuke spelletjes gedaan voor de groepsvorming.

We hebben gekeken wat we dit schooljaar allemaal gaan leren.

Van taalspelling en rekenen werken we met Snappet. Dat is een hele digitale methode waarbij elk kind, na de instructie, verder kan werken op zijn/haar eigen niveau op zijn/haar eigen chromebook. Spelling gaat deels ook nog in een schrift om de schrijfmotoriek te blijven stimuleren.

We hebben ook een nieuw vak namelijk Engels/Groove me. In deze methode zitten veel Engelse liedjes. Verder gaan we natuurlijk lekker aan de slag met Blink, methode wereldoriëntatie.We stimuleren met deze methode de Onderzoekende Ontwikkelingsgerichte en Ondernemende houding van de kinderen. Op deze manier proberen we de kinderen positief te stimuleren om het enthousiasme van deze onderwerpen ook thuis te activeren (kind/ouder betrokkenheid).   

Uiteraard hebben we ook leuke uitjes, zoals naar het keringshuis in Hoek van Holland en naar een optreden in de Naald

Op maandag en dinsdag hebben we gym en op dinsdagmiddag HVO/GVO.

Onze communicatie met/van en naar ouders loopt via Social Scools. Met regelmaat plaatsen wij daar verhaaltjes en foto’s van kinderen uit de klas, zodat u op deze manier betrokken blijft. Zo zijn wij altijd bereikbaar voor ouders. 

 

We gaan er met elkaar een heel leuk, gezellig en leerzaam jaar van maken.

 

Groeten van Yvonne en Sandra.