De intern begeleider

Beide locaties hebben een intern begeleider, wij spreken over de IB-er. De IB-er coördineert de zorg voor onze leerlingen. 
De IB-er is de contactpersoon voor ouders van kinderen die extra zorg nodig hebben. Samen met de schoolmaatschappelijk werker en de schoolondersteuner van het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland vormen zij het ondersteuningsteam. Ook de ouders, de groepsleerkrachten en de directeur kunnen in voorkomende gevallen van het ondersteuningsteam deel uitmaken.

 

Uitgebreide informatie over onze zorg voor leerlingen vindt u in onze schoolgids

 

De IB-ers van De Driekleur zijn:

Marianne van Helden (vonturier)
Ingrid Zuidgeest (Dalton)