Welkom bij De Driekleur Wilhelmina

OBS De Driekleur Wilhelmina is een openbare basisschool waar in een prettige sfeer wordt gewerkt aan goed onderwijs. Wij willen graag dat kinderen met plezier naar school gaan. De kernwaarden 'betrokkenheid' (betekenisvol), 'opbrengstgericht' en 'respect' (veiligheid) vormen de basis van waaruit wij werken.

Klik op onderstaande foto voor een muzikaal welkom op onze school!

                      

Nieuws

Preview foto
Nieuwsbrief 192017-2018
19 jun 2018 - Nieuwsbrief 19 staat online. In deze nieuwsbrief de agenda en info over de eindgesprekken.
Voor groep 8 houden wij uitzwaaigesprekken. Ouders van groep 8 ontvangen hier een aparte uitnodiging voor.

Preview foto
Koningsspelen
20 apr 2018 - De Koningsspelen waren vandaag weer een groot succes! Het was een gezellige en sportieve dag.

Preview foto
Bij ons zit je goed!
19 apr 2018 - We kunnen trots zijn!
Vandaag zijn beide locaties van de Driekleur bezocht door de onderwijsinspectie. Onze school werd op alle beoordeelde onderdelen positief beoordeeld. O.a. werden de kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur gewaardeerd met 'GOED'.
De inspecteurs waren unaniem in hun oordeel dat het onderwijs op de Driekleur vanuit passie wordt gegeven en dat we goed onderwijs verzorgen!
Tijdens het onderzoek werden groepen bezocht, lessen bekeken, kindgesprekken en oudergesprekken gevoerd en vond er een gesprek met directie en samenwerkingspartners plaats.

Preview foto
Verkeersexamen groep 7
16 apr 2018 - Vandaag hebben de kinderen van groep 7 hun verkeersexamen gedaan. Aan het begin van de dag hebben we het theorie examen gemaakt en om half 11 konden we van start gaan met het praktijk examen. Alle kinderen hebben enorm hun best gedaan en kunnen trots zijn op hun resultaat.

Preview foto
Buitenlesdag 2018
10 apr 2018 - Wat geweldig weer en ook wat een geweldig weer om dit jaar mee te doen met de buitenlesdag. Alle groepen zijn lekker naar buiten met allerlei activiteiten, die soms binnen niet gedaan kunnen  worden maar soms ook wel gewoon binnen uitgevoerd hadden kunnen worden.

In ieder geval is het leuk om lekker buiten bezig te zijn. De aandacht van de kinderen is er absoluut niet minder om.


 • Betrokkenheid
  De activiteiten zijn altijd verbonden aan inhouden of thema’s, die voor kinderen interessant en betekenisvol zijn. Als iets betekenis heeft voor kinderen, dan ontstaat betrokkenheid. En kinderen die betrokken zijn leren/ontwikkelen zich!
 • Opbrengstgericht
  Ontwikkelingsgericht werken is opbrengstgericht in de volle breedte! Om het maximale uit ieder kind te halen is een cultuur, gericht op verbetering van de leerresultaten van alle leerlingen essentieel. 

   

   

 • Respect
  Respect voor elkaar is erg belangrijk. Iedereen op school moet zich fijn kunnen voelen. Op De Driekleur besteden wij dan ook veel aandacht aan sfeer en veiligheid.