Schoolleiding

De schoolleiding wordt gevormd door het managementteam. Dit bestaat uit de directeur Erik de Jong, de beide locatieleiders/intern begeleiders Marianne van Helden en Ingrid Zuidgeest.