Schoolbestuur

De Driekleur verzorgt samen met negen andere scholen het openbare onderwijs in negen dorpskernen van de gemeenten Westland en Midden-Delfland en valt onder

de Stichting Openbaar Onderwijs Westland.

                 

 

De droom en inspiratiebron van de stichting is dat elk kind na het verlaten van één van de openbare basisscholen zegt:

"Ik heb een leuke schooltijd gehad,

heb veel geleerd, alleen maar ook met anderen;

en ik heb het vertrouwen dat ik in de toekomst kan bereiken wat ik wil."

 

Stichting Openbaar Onderwijs Westland: Eigen kracht als basis!

Postadres:

Postbus 154

2670AD Naaldwijk

 

Bezoekadres:

De Savornin Lohmanstraat 1

Naaldwijk

 

T: 0174 - 62 85 72

 

Voorzitter College van Bestuur:

De heer J.M.A. van den Broek