DaltonRaad

De Daltonraad van onze school is een door leerlingen gekozen 'leerlingenraad'. 
Uit de groepen 5 t/m 8 zijn er kinderen die in de DaltonRaad vertegenwoordigd zijn. Ongeveer één keer in de maand komen de kinderen bij elkaar en vergaderen samen met meester René over allerlei zaken op school.